TIETOA MEISTÄ

Mikä ihmeen Projekti Radikaali?

Projekti Radikaalin tehtävänä on osallistua suvaitsevampien asenteiden luomiseen, jotka omalta osaltaan ehkäisevät kiusaamista ja yksin jäämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja harrastustoimijoiden kanssa. Yhdistys koostuu 13-25 -vuotiaista nuorista, jotka omalla toiminnallaan tarjoavat muille nuorille tukea ja aktiviteetteja sekä aloittavat keskusteluja siitä, mitä kiusaamiselle voidaan tehdä. Yhdistyksen sisällä perustaa myös kouluihin työryhmiä, joiden voimin pyritään toteuttamaan esiin nostettuja ideoita yksin jäämisen ehkäisemiseksi. Kehitämme somevaikuttamista, tapahtumien järjestämistä, kouluvierailuja tai jotain ihan muuta – you name it!

Projekti Radikaali haluaa tarjota nuorille sellaista tukea ja toimintaa, joka on kanssanuorten ideoimaa sekä toteuttamaa. Suuremmalle joukolle suunnattujen tapahtumien ja tilaisuuksien lisäksi pyrimme vaikuttamaan myös yksilötasolla. Yritysten, koulujen ja muiden julkisten toimijoiden ohella meihin voivat ottaa yhteyttä myös perheet tai yksittäiset henkilöt, jotka kokevat tarvitsevansa apua kiusaamisen, syrjäytymisen tai yksinäisyyden torjumisessa. Ellemme itse pysty tarjoamaan yksilön kaipaamaa apua tai toimintaa, pyrimme kontaktoimaan yhteistuumin sellaisia tahoja, jotka pystyvät auttamaan. Meidän kanssa, että jää yksin vaan saat kokonaisen joukon ihmisiä kannustamaan ja auttamaan sinua eteenpäin!

Kouluvierailua

Tavoitettua nuorta

Perustettu vuonna

Täällä määräävät nuoret

Yhdistyksen suurista linjauksista päättää nuorten muodostama jäsenistö. Projekti Radikaalin toimintaan jäsenistöön voivat hakeutua kuka tahansa nuori henkilö, joka kokee tavalla tai toisella asian tärkeäksi. Vuosikokouksessa jäsenistö eli me nuoret valitsemme Projektin oman hallituksen. Hallituksen tärkeimpinä tehtävinä on vastata muun muassa yhdistyksemme vakuutuksista, taloudellisista asioista sekä vuosikokouksen toteutumisesta.

Yhdistyksen ja sen työryhmien toimintaan voi osallistua kuka tahansa ja ideoita toiminnan kehittämiseksi jaetaan avoimesti. Työryhmät vastaavat itse päätöksenteosta omien projektiensa suhteen ja tekevät myös yhteistyötä keskenään. Kaikkien Projektin nimissä pidettävien kokousten pöytäkirjat ovat jäsenten tarkasteltavissa ja kokouksiin saa osallistua kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

 

Kuvia meistä

Sanotaan, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi olemmekin valinneet alle joukon kuvia projektin matkan varrelta kuvastamaan sitä yhteisen tekemisen iloa, joka keskuudessamme vallitsee.

Yhteistyössä mukana

Nämä yritykset, yhdistykset ja säätiöt ovat meitä jo tukemassa. Tue sinäkin!

Yhteystiedot

[email protected]

Sosiaalinen media
Nettisivut tarjoaa